เจ vs วีแกน vs มังสวิรัติ

เจ vs วีแกน vs มังสวิรัติ
Buddhist Vegetarian – Vegan – Vegetarian

เจ วีแกน มังสวิรัติ … แตกต่างกันยังไง ?

ในยุคสมัยนี้ที่คนมีความชื่นชอบหลากหลาย มีรสนิยมที่แตกต่าง ทำให้มีการแบ่งกลุ่มประเภทออกไปมากมาย รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหารเพื่อสุขภาพด้วย วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าคนกินอาหารเจ คนกินวีแกน คนกินมังสวิรัติ ทั้งหมดนี้มีความแตกต่างกันยังไง

โอเมก้า 3 จากพืช VS โอเมก้า 3 จากสัตว์

เจ | Buddhist Vegetarian

คนกินเจจะไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เลย หมู วัว ไก่ ไข่ เป็ด ปลา กุ้ง หอย ปู หมึก แมลง ไม่ได้สักอย่าง นม เนย น้ำมันจากสัตว์ น้ำผึ้ง ไม่ได้ทั้งนั้น รวมถึงผักกลิ่นฉุนด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระเทียม หัวหอม กุ่ยช่าย หลักเกียว และใบยาสูบ อาหารรสจัดก็ไม่ได้ ต้องรสจืด

ภาชนะที่ใส่ก็ต้องแยกออกมา จะใช้ปะปนกันไม่ได้แม้แต่นิดเดียว หม้อ กระทะ จาน ชาม ตะหลิว ทัพพี ช้อน ส้อม นิดเดียวก็ไม่ได้ถือว่าเปื้อนไปแล้ว เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็ห้ามดื่ม ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แต่เกี่ยวกับการถือศีล พูดจาสุภาพ ไม่หยาบคาย แต่งตัวชุดขาว คืออาหารก็ส่วนนึง การแต่งกายส่วนนึง คำพูดส่วนนึง และความคิดอีกส่วนนึง

ถ้าคนที่กินเจจริงๆ จะไม่ใช่แค่อาหาร มันรวมถึงการพยายามปฎิบัติตัวให้บริสุทธิ์ด้วย

ไฟเบอร์ FIBER VS พรีไบโอติก PREBIOTIC

วีแกน | Vegan

คนกินอาหารวีแกนก็มีข้อห้ามลดลงมา แต่ก็มีบางอย่างที่มากกว่าคนกินอาหารเจ พวกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็เหมือนกันกับอาหารเจ คืองดเว้นทั้งหมด แต่อาหารวีแกนกินผักกลิ่นฉุนได้ อาหารรสจัดได้ และแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำจากสัตว์ได้ ส่วนที่เพิ่มมากกว่าอาหารเจคืออาหารดัดแปลง คนกินอาหารวีแกนให้ความสำคัญกับสุขภาพมาก พยายามเลี่ยงอาหารอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำมาจากสัตว์ก็ตาม

นอกเหนือจากอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของทัศนคติ ชาววีแกนจะมีทัศนคติที่อยากไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น พยายามอยู่ด้วยตัวเอง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เฟอร์นิเจอร์ อะไรต่างๆ รอบตัวไม่อยากให้ได้มาจากการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น

น้ำตาล” ที่ทำลายสุขภาพน้อยที่สุด?

มังสวิรัติ | Vegetarian

อาหารมังสวิรัติก็มีข้อห้ามลดลงมาจากอาหารวีแกน เพียงแต่ในระยะหลังๆ มีการแยกประเภทมังสวิรัติออกมาย่อยตามอาหารที่ยังสามารถกินได้ ซึ่งสามารถแยกย่อยออกมาได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • มังสวิรัติเต็ม คือ งดเว้นเนื้อสัตว์ เหมือนเจกับวีแกน แต่กินอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์ได้
 • มังสวิรัติปลา (Pescatarian) เหมือนกับมังสวิรัติเต็ม ยกเว้นกินปลาได้
 • มังสวิรัติไข่ (Ovo-Vegetarian) เหมือนกับมังสวิรัติเต็มยกเว้นไข่ได้
 • มังสวิรัตินม (Lacto-Vegetarian) เหมือนกับมังสวิรัติเต็มยกเว้นกินนมได้
 • มังสวิรัติไก่ (Pollo-Vegetarian) เหมือนกับมังสวิรัติเต็มยกเว้นกินไก่ได้

นอกเหนือจากอาหารที่กินแล้วมังสวิรัติไม่ได้มีทัศนคติเรื่องงดการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนวีแกน

น้ำมันทำอาหาร ดีต่อสุขภาพ อะไรดีสุด

อาหารจากพืชแบบยืดหยุ่น | Flexitarian

แบบนี้เป็นแบบที่หลากหลายที่สุด ไม่มีเงื่อนไขตายตัวขึ้นกับแต่ละบุคคลเลย แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการรักษาสุขภาพ เน้นการกินอาหารจากพืชเป็นหลัก จากสัตว์เป็นรอง แต่ไม่ได้มีข้อจำกัดอันไหนได้หรือไม่ได้ตายตัว

โอเมก้า 3 ได้จากอะไรบ้าง ถ้าไม่ใช่อาหารเสริม

สรุป | Plant Based Diet Comparison

อาหารเจ คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท งดผักฉุน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท แต่กินอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารวีแกน คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท รวมถึงงดอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินผักฉุนและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัติ 100% คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท แต่กินผักฉุน แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ และอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัติปลา คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท ยกเว้นปลา และสามารถกินผักฉุน แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ และอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัติไข่ คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท ยกเว้นไข่ และสามารถกินผักฉุน แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ และอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัตินม คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท ยกเว้นนม และสามารถกินผักฉุน แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ และอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารมังสวิรัติไก่ คือ งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกประเภท ยกเว้นไก่ และสามารถกินผักฉุน แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ และอาหารดัดแปลงที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

อาหารจากพืชเป็นหลักแบบยืดหยุ่น คือ เน้นกินพืชเป็นหลัก ส่วนเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไก่ เป็น ปลา กุ้ง หมึก หอย หมู วัว แมลง ไข่ นม เนย ชีส น้ำผึ้ง น้ำปลา น้ำมันจากสัตว์ ไขมันจากสัตว์ ผักฉุน แอลกอฮอล์ทุกประเภท สามารถกินหรือไม่กินก็ได้ ข้ึนกับแต่ละบุคคล

นัตโตะ ยี่ห้อไหนอร่อย | วิธีกินให้อร่อยและได้ประโยชน์

เจ vs วีแกน vs มังสวิรัติ
ตารางเปรียบเทียบ เจ – วีแกน – มังสวิรัติ

โปรตีนสำหรับเจ วีแกน และมังสวิรัติ โดยเฉพาะ

โปรตีนจากพืช (Plant Based Protein) ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เหมาะสำหรับทั้งคนกินเจ คนกินวีแกน และคนกินมังสวิรัติ รสชาติอร่อย รสชานมไข่มุก ไม่มีน้ำตาล ไม่มีนม ไม่มีกลูเตน ไม่มีไขมันดัดแปลง ไม่มีไขมันอิ่มตัว ไม่มีคลอเรสเตอรอล และปราศจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

เราได้กินของอร่อยและเซลล์ได้กินสารอาหารที่เซลล์ต้องการ !!!

 • 1 ซอง มีโปรตีนมากถึง 20 กรัม
 • มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบ
 • มี BCAA ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญพลังงาน
 • มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด ช่วยยับยั้งความเสื่อมชราของร่างกาย
 • มีวิตามิน D-3 วิตามิน B-12 ธาตุเหล็กและโครเมียม
 • มีพรีไบโอติคที่ช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรง
Nutrepreme – PRO 19

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Veganism
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cuisine
 4. https://vegsoc.org
 5. https://shimacrobiotics.org
Youtube : เจ VS วีแกน VS มังสวิรัติ

Similar Posts