Astaxanthin  | สารต้านอนุมูลอิสระที่แรงกว่า วิตามินซี 6,000 เท่า

Astaxanthin | สารต้านอนุมูลอิสระที่แรงกว่า วิตามินซี 6,000 เท่า

Astaxanthin หรือ แอสต้าแซนทิน คือ สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ แล้วพบว่าแข็งแรงกว่า…