กินโปรตีน วันละเท่าไหร่ (องค์การอนามัยโลกแนะนำ)

กินโปรตีน วันละเท่าไหร่ (องค์การอนามัยโลกแนะนำ)

กินโปรตีน วันละเท่าไหร่ให้ครบความต้องการของร่างกาย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)