อาหารเสริมที่ช่วยลดระดับสาร โฮโมซิสเทอีน ซึ่งถ้าสารตัวนี้มีระดับสูงจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผนังหลอดเลือดโดยตรง

Homocysteine Care | อาหารเสริมป้องกันโรคหัวใจเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. Betaine = 400mg
  2. Pyridoxamine (Vitamin B6) = 50mg
  3. Methylcobalamin (Vitamin B12) = 0.5mg
  4. 5-MTHF = 0.5mg

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

Homocysteine Care | อาหารเสริมป้องกันโรคหัวใจ