ทฤษฎีความชราและทำยังไงให้ชะลอวัย (Aging Theory and How to Anti-Aging)คอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกาย


1. เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
2. ทฤษฎีความชราในอดีต (Aging Theory in The Past)
3. ทฤษฎีความชราในปัจจุบัน (Aging Theory in The Present)
4. ปัจจัยที่เหนือกว่าพันธุกรรม (Epigenetic)
5. ปัจจัยที่เร่งการแก่ชรา (Aging Force)
6. ปัจจัยที่ยับยั้งการแก่ชรา (Anti-Aging Force)
7. ใช้ชีวิตยังไงให้ชะลอวัย (How to Anti-Aging)
ภาพกว้างของเนื้อหาในคอร์ส

จำนวน 22 วีดีโอ ทั้งหมด 7 โมดูล


ราคาปกติ 10,000 บาท ลดเหลือ 3,999 บาท


ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนในคอร์ส


Module 4 : Epigenetics (แบบ Solution Version)