โอเมก้า 6 – Omega 6 | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีโทษอะไร?

โอเมก้า 6 – Omega 6 | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีโทษอะไร?

โอเมก้า 6 หรือ Omega-3
6 | คืออะไร? ประโยชน์มีอะไรบ้าง? ผลเสียมีอะไรบ้าง?