โอเมก้า 6 – Omega 6 | พบใน อะไรบ้าง? ได้จากอะไรบ้าง?

โอเมก้า 6 – Omega 6 | พบใน อะไรบ้าง? ได้จากอะไรบ้าง?

โอเมก้า 6 หรือ Omega-6 พบในอาหารธรรมชาติอะไรบ้าง?