โอเมก้า 3 – Omega 3 | คืออะไร? ช่วยอะไร? มีข้อเสียอะไร?

โอเมก้า 3 – Omega 3 | คืออะไร? ช่วยอะไร? มีข้อเสียอะไร?

โอเมก้า 3 หรือ Omega-3 | คืออะไร? ประโยชน์มีอะไรบ้าง? ผลเสียมีอะไรบ้าง?