นัตโตะ – Natto – ถั่วเน่าญี่ปุ่น | กินกับอะไร? กินยังไง?

นัตโตะ – Natto – ถั่วเน่าญี่ปุ่น | กินกับอะไร? กินยังไง?

Natto ถั่วเน่าญี่ปุ่น นัตโตะ กินกับอะไร กินยังไง กินตอนไหน เก็บยังไง