นัตโตะ = Natto = ถั่วเน่าญี่ปุ่น | ประโยชน์และโทษ?

นัตโตะ = Natto = ถั่วเน่าญี่ปุ่น | ประโยชน์และโทษ?

นัตโตะ นัทโตะ นัดโตะ นัตโต๊ะ นัทโต๊ะ นัดโต๊ะ ถั่วเน่าญี่ปุ่น Natto | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร?