“น้ำตาล” ที่ทำลายสุขภาพน้อยที่สุด?

“น้ำตาล” ที่ทำลายสุขภาพน้อยที่สุด?

น้ำตาล | ขึ้นชื่อว่าเป็นโทษต่อร่างกาย จนถูกขนานนามว่า “น้ำตาล คือ ยาพิษ” แต่ถ้าอยากกินเพื่อความสุขแล้วควรเลือกกินน้ำตาลอะไรที่ทำลายสุขภาพน้อยที่สุด?