ไมโทคอนเดรีย – Mitochondria | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร?

ไมโทคอนเดรีย – Mitochondria | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร?

ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? เกี่ยวอะไรกับการชะลอความเสื่อมของร่างกาย?