เมลาโทนิน – Melatonin คือ ฮอร์โมนที่บอกเวลาไม่ใช่ยานอนหลับ

เมลาโทนิน – Melatonin คือ ฮอร์โมนที่บอกเวลาไม่ใช่ยานอนหลับ

เมลาโทนิน (Melatonin) คือ ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับ คอยทำหน้าที่บอกร่างกายว่าเวลาไหนคือตอนกลางวัน เวลาไหนคือตอนกลางคืน ไม่ใช่ยานอนหลับ