แมกนีเซียม – Magnesium | ค่าต่ำเกิน VS ค่าปกติ VS ค่าสูงเกิน

แมกนีเซียม – Magnesium | ค่าต่ำเกิน VS ค่าปกติ VS ค่าสูงเกิน

ระดับแมกนีเซียมในเลือดหรือ Serum Magnesium ปกติเท่าไหร่? สูงเท่าไหร่? ต่ำเท่าไหร่?