เอนไซม์ ไลเปส – Lipase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ ไลเปส – Lipase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ ไลเปส หรือ Lipase Enzyme | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน? สร้างจากที่ไหน? ค่าปกติเท่าไหร่?