5 HTP – ไฟฟ์ เอชทีพี | ยี่ห้อไหนดี? | วิธีเลือกซื้อ วิธีกิน วิธีเก็บ

5 HTP – ไฟฟ์ เอชทีพี | ยี่ห้อไหนดี? | วิธีเลือกซื้อ วิธีกิน วิธีเก็บ

วิธีเลือกซื้ออาหารเสริม HMB ควรดูอะไรบ้าง? วิธีรับประทานยังไง? วิธีเก็บรักษายังไง?