เอนไซม์ แลคเตส – Lactase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ แลคเตส – Lactase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ แลคเตส หรือ Lactase Enzyme คืออะไร? มีหน้าที่ย่อยอะไร? สร้างมาจากอวัยวะอะไร? Lactase Deficiency คืออะไร?