Carnosine – คาร์โนซีน | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? พบได้ที่ไหน?

Carnosine – คาร์โนซีน | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? พบได้ที่ไหน?

Carnosine หรือ คาร์โนซีน คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? พบได้ที่ไหนในอาหารธรรมชาติ? พบได้ที่ไหนในอาหารเสริม? มีประโยชน์อะไร?