ลำไส้แปรปรวน | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ลำไส้แปรปรวน | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ลำไส้แปรปรวน (IBS : Irritable Bowel Syndrome) คืออะไร? – อาการที่แสดงออกว่าเป็นโรค? – สาเหตุของโรค? – การรักษาโรค? – วิธีการป้องกันโรค?