อินซูลิน – Insulin | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? หลั่งตอนไหน?

อินซูลิน – Insulin | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? หลั่งตอนไหน?

ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Hormone) คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? หลั่งตอนไหน? เกี่ยวอะไรกับโรคเบาหวาน?