ลำไส้อักเสบ | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ลำไส้อักเสบ | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

ลำไส้อักเสบ-โรคลำไส้อักเสบ-ลำไส้อักเสบเรื้อรัง-โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD : Inflammatory Bowel Disease) คือ โรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน