อาหารไม่ย่อย – Indigestion – Dyspepsia | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

อาหารไม่ย่อย – Indigestion – Dyspepsia | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

อาหารไม่ย่อย หรือ Indigestion หรือ Dyspepsia | คืออะไร? อาการมีอะไรบ้าง? สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง? รักษายังไงบ้าง? ป้องกันยังไงบ้าง?