โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | ผู้หญิง VS ผู้ชาย

โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | ผู้หญิง VS ผู้ชาย

โกรทฮอร์โมน หรือ Growth Hormone กับฮอร์โมนผู้หญิง หรือ Estrogen Hormone และฮอร์โมนผู้ชาย หรือ Androgen Hormone