โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | เพิ่มความสูง ได้จริงไหม?

โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | เพิ่มความสูง ได้จริงไหม?

โกรทฮอร์โมน หรือ Human Growth Hormone สามารถ เพิ่มความสูง ให้มากขึ้นได้จริงหรือเปล่า? ในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่?