ถุงน้ำดี – Gall Bladder | คืออะไร? อยู่ตรงไหน? ทำหน้าที่อะไร?

ถุงน้ำดี – Gall Bladder | คืออะไร? อยู่ตรงไหน? ทำหน้าที่อะไร?

ถุงน้ำดี หรือ Gall Bladder หรือ Gallbladder | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? อยู่ตรงไหน? ปัญหาพบบ่อย? วิธีถนอมรักษา?