Frailty | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

Frailty | อาการ-สาเหตุ-รักษา-ป้องกัน

Frailty หรือ ภาวะเปราะบาง | คืออะไร? สาเหตุคืออะไร? วิธีการรักษาทำยังไง? วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงทำยังไง?