โอเมก้า 3 6 9 | Omega-3 vs Omega-6 vs Omega-9

โอเมก้า 3 6 9 | Omega-3 vs Omega-6 vs Omega-9

Omega-3 vs Omega-6 vs Omega-9 คืออะไร? เหมือนกันยังไง? ต่างกันยังไง? ต้องการวันละเท่าไหร่? ผลข้างเคียงคืออะไร?