Fenton Reaction | ปฎิกิริยาเหล็กเป็นพิษ

Fenton Reaction | ปฎิกิริยาเหล็กเป็นพิษ

Fenton Reaction หรือ ปฎิกิริยาที่แร่ธาตุเหล็กกลายเป็นพิษ | คืออะไร? เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลอะไรบ้าง? มีวิธีทำยังไงให้ลดโอกาสในการเกิดบ้าง?