Dopamine โดปามีน = สารสื่อประสาท + ฮอร์โมน

Dopamine โดปามีน = สารสื่อประสาท + ฮอร์โมน

Dopamine โดปามีน โดพามีน | คืออะไร? เกิดจากอะไร? ทำหน้าที่อะไร? เกี่ยวอะไรกับความรัก? วิธีการสร้างแบบธรรมชาติทำยังไง?