เบาหวานชนิดที่ 2 VS เบาหวานชนิดที่ 1

เบาหวานชนิดที่ 2 VS เบาหวานชนิดที่ 1

เบาหวานชนิดที่ 2 VS เบาหวานชนิดที่ 1 | เหมือนกันยังไง? ต่างกันยังไง?