DASH Diet แดช ไดเอท | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

DASH Diet แดช ไดเอท | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

เส้นเลือดทั่วร่างกายของเราถ้าเอามาต่อเป็นเส้นตรงแล้วจะมีความยาว ประมาณ 160,000km ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ถ้าขับรถวนรอบโลก 1 รอบ จะมีระยะทางทั้งหมด ประมาณ 40,000km เท่ากับว่าเส้นเลือดทั่วร่างกายเรา จะมีความยาวเทียบเท่ากับขับรถวนรอบโลก ประมาณ 4 รอบ โอ้วววว มายยย ก๊อดดด มันยาวมากกก