นมวัว – Cow Milk | ข้อดี VS ข้อเสีย

นมวัว – Cow Milk | ข้อดี VS ข้อเสีย

นมวัว (Cow Milk) | บางคนก็บอกว่านมวัวดี บางคนก็บอกว่านมวัวไม่ดี โฆษณาอาหาร-ขนม-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็มีแต่บอกว่าไม่มีนม-ไม่มีน้ำตาล ตกลงแล้วนมวัวมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?