กาแฟ | ข้อดี VS ข้อเสีย

กาแฟ | ข้อดี VS ข้อเสีย

กาแฟ (Coffee) | บางคนก็บอกว่ากาแฟดี บางคนก็บอกว่ากาแฟไม่ดี ตกลงแล้วกาแฟมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง?