น้ำมันตับปลา – Cod Liver Oil | ช่วยอะไร ผลข้างเคียงอะไร

น้ำมันตับปลา – Cod Liver Oil | ช่วยอะไร ผลข้างเคียงอะไร

น้ำมันตับปลา หรือ Cod Liver Oil | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? ช่วยเรื่องอะไร? มีผลข้างเคียงอะไร? วิธีเก็บรักษาทำยังไง?