ท้องผูกเรื้อรัง เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

ท้องผูกเรื้อรัง เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?

ท้องผูกเรื้อรัง หรือ Chronic Constipation เกิดจากอะไร? แก้ไขยังไง?