คอเลสเตอรอล – Cholesterol | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร?

คอเลสเตอรอล – Cholesterol | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร?

คอเลสเตอรอล คลอเรสเตอรอล คลอเลสเตอรอล หรือ Cholesterol คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? ค่าปกติเท่าไหร่? ค่าต่ำเกินเท่าไหร่? ค่าสูงเกินเท่าไหร่?