เอนไซม์ เซลลูเลส – Cellulase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ เซลลูเลส – Cellulase Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ เซลลูเลส หรือ Cellulase Enzyme คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? ย่อยอาหารประเภทอะไร? สร้างมาจากที่อวัยวะอะไร?