คาเฟอีน – Caffeine | คืออะไร? ไม่ควรเกินวันละเท่าไหร่?

คาเฟอีน – Caffeine | คืออะไร? ไม่ควรเกินวันละเท่าไหร่?

คาเฟอีน Caffeine คืออะไร? พบมากในอะไร? กาแฟมีเท่าไหร่? ชามีเท่าไหร่? มีประโยชน์อะไร? มีโทษอะไร? ไม่ควรรับประทานเกินวันละเท่าไหร่?