เอนไซม์ โบรมีเลน – Bromelain Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ โบรมีเลน – Bromelain Enzyme | คือ? ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน?

เอนไซม์ โบรมีเลน หรือ เอนไซม์ สับปะรด หรือ Bromelain Enzyme คืออะไร? ทำหน้าที่ย่อยอะไร? พบได้ที่ไหน? มีประโยชน์อะไร?