อุจจาระ | สีบอกอะไร แข็งบอกอะไร รูปร่างบอกอะไร

อุจจาระ | สีบอกอะไร แข็งบอกอะไร รูปร่างบอกอะไร

อุจจาระ ที่คุณขับถ่ายออกมากำลังบอกอะไรคุณอยู่ …สีกำลังบอกอะไร? …แข็งเหลวกำลังบอกอะไร? …รูปร่างกำลังบอกอะไร? …ความถี่กำลังบอกอะไร?