Bowel Sound ท้องผูก

Bowel Sound ท้องผูก

Bowel Sound ท้องผูก คือ การฟังเสียงในช่องท้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านหูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope) ซึ่งความดังและความถี่ของเสียงสามารถบอกปัญหาของระบบย่อยอาหารได้คร่าวๆ