เวชศาสตร์ชะลอวัย เรียนที่ไหน  ในไทยหรือต่างประเทศ

เวชศาสตร์ชะลอวัย เรียนที่ไหน ในไทยหรือต่างประเทศ

เวชศาสตร์ชะลอวัย เรียนที่ไหน ? คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ถ้าสนใจจะไปเรียนที่ไหนกัน ในประเทศไทยหรือต่างประเทศมีที่ไหนบ้าง