Alpha Lipoic Acid – กรดอัลฟ่าไลโปอิก | กินตอนไหน กินวันละเท่าไหร่

Alpha Lipoic Acid – กรดอัลฟ่าไลโปอิก | กินตอนไหน กินวันละเท่าไหร่

อาหารเสริม กรดอัลฟ่าไลโปอิก หรือ Alpha Lipoic Acid หรือ ALA กินตอนไหน? กินวันละเท่าไหร่?