5 HTP – ไฟฟ์ เอชทีพี | คืออะไร? ช่วยอะไร?

5 HTP – ไฟฟ์ เอชทีพี | คืออะไร? ช่วยอะไร?

5 HTP หรือ 5-Hydroxytryptophan | คืออะไร? ช่วยเรื่องอะไร? อาหารธรรมชาติมีไหม? อาหารเสริมมีไหม? เกี่ยวอะไรกับสุขภาพลำไส้?