ไฟฟ์ เอชทีพี – 5 HTP กับ Melatonin – เมลาโทนิน | ต่างกันยังไง?

ไฟฟ์ เอชทีพี – 5 HTP กับ Melatonin – เมลาโทนิน | ต่างกันยังไง?

ไฟฟ์ เอชทีพี (5 HTP) กับ เมลาโทนิน (Melatonin) เหมือนกันยังไง? ต่างกันยังไง? อันไหนดีกว่า?