5 HTP | คืออะไร? ช่วยเรื่องอะไร?

5 HTP | คืออะไร? ช่วยเรื่องอะไร?

5 HTP หรือ 5-Hydroxytryptophan | คืออะไร? ช่วยเรื่องอะไร? อาหารธรรมชาติมีไหม? อาหารเสริมมีไหม? เกี่ยวอะไรกับสุขภาพลำไส้?