ทุกเรื่องเกี่ยวกับ แคลเซียม (Calcium) ที่คนทั่วไปควรรู้

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ แคลเซียม (Calcium) ที่คนทั่วไปควรรู้

แคลเซียม (Calcium) คือ แร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระดูก ทั่วร่างกายมีแคลเซียมประมาณ 980 กรัม แคลเซียมจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาท รวมไปถึงระบบการแข็งตัวของเลือด