เอนไซม์ย่อยอาหาร – Digestive Enzyme | คืออะไร? มีอะไรบ้าง?

เอนไซม์ย่อยอาหาร – Digestive Enzyme | คืออะไร? มีอะไรบ้าง?

เอนไซม์ย่อยอาหาร หรือ Digestive Enzyme คืออะไร? มีอะไรบ้าง? แต่ละอย่างทำหน้าที่ย่อยอะไร?