เอนไซม์ – Enzyme | คืออะไร? หน้าที่อะไร? มีอะไรบ้าง?

เอนไซม์ – Enzyme | คืออะไร? หน้าที่อะไร? มีอะไรบ้าง?

เอนไซม์ หรือ Enzyme คือ อะไร? มีหน้าที่อะไร? เป็นสารประเภทอะไร? ในร่างกายมีอยู่ที่ไหนบ้าง? มีทั้งหมดเท่าไหร่?