ไฟเบอร์ FIBER VS พรีไบโอติก PREBIOTIC

ไฟเบอร์ FIBER VS พรีไบโอติก PREBIOTIC

ไฟเบอร์ (Fiber) | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? พรีไบโอติก คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? แล้วไฟเบอร์กับพรีไบโอติก แตกต่างกันยังไง?